Watedar.com

Wateya Qurana Pîroz

Elîfba yê bi Kurdî

TÎP Nav Serîda Navberêda Dawîyêda
ء Hemze ء ء ء
Elîf ﺎ‎
ب ﺑ‎ ﺒ‎ ﺐ‎
ت ﺗ‎ ﺘ‎ ﺖ‎
ث (S)ê ﺛ‎ ﺜ‎ ﺚ‎
ج Cîm ﺟ‎ ﺠ‎ ﺞ‎
ح (Hê) ﺣ‎ ﺤ‎ ﺢ‎
خ ﺧ‎ ﺨ‎ ﺦ‎
د Dal د د ﺪ‎
ذ (Z)al ذ ذ ﺬ‎
ر ر ر ﺮ‎
ز ز ز ﺰ‎
س Sîn ﺳ‎ ﺴ‎ ﺲ‎
ش Şin ﺷ‎ ﺸ‎ ﺶ‎
ص (Sa)d ﺻ‎ ﺼ‎ ﺺ‎
ض‎ (Da)d ﺿ‎ ﻀ‎ ﺾ‎
ط (Tê) ﻃ‎ ﻄ‎ ﻂ‎
ظ (Zê) ﻇ‎ ﻈ‎ ﻆ‎
ع (E)yn ﻋ‎ ﻌ‎ ﻊ‎
غ (G)eyn ﻏ‎ ﻐ‎ ﻎ‎
ف ﻓ‎ ﻔ‎ ﻒ‎
ق Qaf ﻗ‎ ﻘ‎ ﻖ‎
ك Kef ﻛ‎ ﻜ‎ ﻚ‎
ل Lam ﻟ‎ ﻠ‎ ﻞ‎
م Mîm ﻣ‎ ﻤ‎ ﻢ‎
ن Nun ﻧ‎ ﻨ‎ ﻦ‎
ه ﻫ‎ ﻬ‎ ﻪ‎
و Waw و و ﻮ‎
لا Lam elîf لا لا لا
ي ﻳ‎ ﻴ‎ ﻲ‎
?Hemze: Hemze elîf jî tê gotin wekê elîfê tê xwendin.Bi tenê an ser elîf an yê an wawekî ji ?êwazên din tê pe?berî me
?êwaz ên din; ? , ? , ?
Dengê wî ; e,î,û,i,ee,a,îy,u,en,în,ûn

Elîf :

dengê wî wek dengê e yê Kurdî ye
??êwaz ên din;? ,
>> ser >> e
>> bin >> î
>> pa? >> û
>> hop >> i
>> serdar >> a
>> bindar >> îy
>> pa?dar >> u
>> serdu >> en
>> bindu >> în
>> pa?du >> ûn
>> cot ser >> ie
>> cot bin >> iî
>> cot pa? >> iû
>> cot serdar >> ia
>> cot bindar >> iîy
>> cot pa?dar >> iu
>> cot serdu >> ien
>> cot bindu >> iîn
>> cot pa?du >> iûn

Bê:

Wek b ya Kurdî tê xwendin.
>> ser >> be
>> bin >> bî
>> pa? >> bû
>> hop >> b
>> serdar >> ba
>> bindar >> bîy
>> pa?dar >> bu
>> serdu >> ben
>> bindu >> bîn
>> pa?du >> bûn
>> cot ser >> bbe
>> cot bin >> bbî
>> cot pa? >> bbû
>> cot serdar >> bba
>> cot bindar >> bbîy
>> cot pa?dar >> bbu
>> cot serdu >> bben
>> cot bindu >> bbîn
>> cot pa?du >> bbûn

Tê:

Wek t ya Kurdî tê xwendin.
>> ser >> te
>> bin >> tî
>> pa? >> tû
>> hop >> t
>> serdar >> ta
>> bindar >> tîy
>> pa?dar >> tu
>> serdu >> ten
>> bindu >> tîn
>> pa?du >> tûn
>> cot ser >> tte
>> cot bin >> ttî
>> cot pa? >> ttû
>> cot serdar >> tta
>> cot bindar >> ttîy
>> cot pa?dar >> ttu
>> cot serdu >> tten
>> cot bindu >> ttîn
>> cot pa?du >> ttûn

Sê:

Wek s ya Kurdî lê henekî he?ktir tê xwendin.Ji ber wî yekê tîpa s nav kevanekê daye.
>> ser >> (s)e
>> bin >> (s)î
>> pa? >> (s)û
>> hop >> (s)
>> serdar >> (s)a
>> bindar >> (s)îy
>> pa?dar >> (s)u
>> serdu >> (s)en
>> bindu >> (s)în
>> pa?du >> (s)ûn
>> cot ser >> (ss)e
>> cot bin >> (ss)î
>> cot pa? >> (ss)û
>> cot serdar >> (ss)a
>> cot bindar >> (ss)îy
>> cot pa?dar >> (ss)u
>> cot serdu >> (ss)en
>> cot bindu >> (ss)în
>> cot pa?du >> (ss)ûn

Cîm:

Wek c ya Kurdî tê xwendin.
>> ser >> ce
>> bin >> cî
>> pa? >> cû
>> hop >> c
>> serdar >> ca
>> bindar >> cîy
>> pa?dar >> cu
>> serdu >> cen
>> bindu >> cîn
>> pa?du >> cûn
>> cot ser >> cce
>> cot bin >> ccî
>> cot pa? >> ccû
>> cot serdar >> cca
>> cot bindar >> ccîy
>> cot pa?dar >> ccu
>> cot serdu >> ccen
>> cot bindu >> ccîn
>> cot pa?du >> ccûn

(Hê):

Ne wek h ya Kurdî ye erê di?ibe wî lê ev tîp gelekî jê stûrtir û he?ktir e.dengekî ji qirikê da tê.Ji ber ku stûre(kalinde) û hem jî he?ke hem tîpa h hem jî dengdêra pêra stûr tê xwendin nav kevanekê da tê nî?andan.
>> ser >> (he)
>> bin >> (hî)
>> pa? >> (hû)
>> hop >> (h)
>> serdar >> (ha)
>> bindar >> (hî)y
>> pa?dar >> (hu)
>> serdu >> (he)n
>> bindu >> (hî)n
>> pa?du >> (hû)n
>> cot ser >> (hhe)
>> cot bin >> (hhî)
>> cot pa? >> (hhû)
>> cot serdar >> (hha)
>> cot bindar >> (hhî)y
>> cot pa?dar >> (hhu)
>> cot serdu >> (hhe)n
>> cot bindu >> (hhî)n
>> cot pa?du >> (hhû)n
SerXwendin Kite Kirin
ﺍَ e Elîf ser = e
بَ be Bê ser = be
تَ te Tê ser =te
ثَ (s)e Sê ser =(s)e
جَ ce Cîm ser =ce
حَ (he) (Hê)ser=(he)
خَ xe Xê ser = xe
دَ de Dal ser = de
ذَ (z)e Zal ser = (z)e
رَ re Rê ser = re
زَ ze Zê ser = ze
سَ se Sîn ser = se
شَ şe Şin ser = şe
صَ (se) (Sa)d ser= (se)
ضَ(de) (Da)d ser= (de)
طَ (te) (T)ê ser = (te)
ظَ (ze) (Z)ê ser = (ze)
عَ (e) (E)yn ser= (e)
غَ (g)e (G)eyn ser = (g)e
فَ fe Fê ser = fe
قَ qe Qaf ser = qe
كَ ke Kef ser = ke
لَ le Lam ser = le
مَ me Mîm ser = me
نَ ne Nun ser = ne
هَ he Hê ser = he
وَ we Waw ser = we
يَ ye Yê ser = ye
Liva ser, ku bê ser tîpê, tîp tîpa "e" hiltîne dawîya xwe.
Koma tîpên dengdêr da
elîf dibe "e" û eyn jî dibe"(e)".
Koma tîpên bêdengan da
Tîpên cûre wan ne taybet hemû dawîya xwe "e" hiltîne
mînak ce , te , he... .
Tîpên cûre yê wan nîv stûr jî "e" hiltînin dawîya xwe û ew jî dibin
mînak (s)e , (z)e , (g)e ji xwe sê libin û tenê tîpên bê deng stûr têne xwendin
mînak peyva (s)e yê da tîpa "(s)" stûr tê xwendin lê tîpa "e" normal tê xwendin.
Tîpên cûre yê wan stûr jî "e" hiltînin nav kevanekê xweda û hem tîpa bêdeng hem jî tîpa dengdêr stûr tê xwendin
mînak (se) , (ze) , (de) , (te) , (he) ji xwe penc libin
mînak peyva (se) yê da tîpa "(s)" jî û tîpa "(e)" jî stûr têne xwendin çan wekê ku Kurdî ya Serhedî da ji kuçik ê ra dibêjin (se) wekê wî stûr tê xwendin.
BinXwendin Kite Kirin
ﺍِ î Elîf bin = î
بِ Bê bin = bî
تِ Tê bin =tî
ثِ (s)î Sê bin =(s)î
جِ Cîm bin = cî
حِ (hî) (Hê)bin=(hî)
خِ Xê bin = xî
دِ Dal bin = dî
ذِ (z)î Zal bin = (z)î
رِ Rê bin = rî
زِ Zê bin = zî
سِ Sîn bin = sî
شِ şî Şin bin = şî
صِ (sî) (Sa)d bin = (sî)
ضِ (dî) (Da)d bin = (dî)
طِ (tî) (T)ê bin = (tî)
ظِ (zî) (Z)ê bin = (zî)
عِ (î) (E)yn bin= (î)
غِ (g)î (G)eyn bin =(g)î
فِ Fê bin = fî
قِ Qaf bin = qî
كِ Kef bin = kî
لِ Lam bin = lî
مِ Mîm bin = mî
نِ Nun bin = nî
هِ Hê bin = hî
وِ Waw bin = wî
يِ Yê bin = yî
Liva bin, ku bê bin tîpê, tîp tîpa "î" hiltîne dawîya xwe.
Koma tîpên dengdêr da
elîf dibe "î" û eyn jî dibe"(î)".
Koma tîpên bêdengan da
Tîpên cûre wan ne taybet hemû dawîya xwe "î" hiltîne mînak cî , tî , hî... .
Tîpên cûre yê wan nîv stûr jî "î" hiltînin dawîya xwe û ew jî dibin
mînak (s)î , (z)î , (g)î ji xwe sê libin û tenê tîpên bê deng stûr têne xwendin
mînak peyva (s)î yê da tîpa (s) stûr tê xwendin lê tîpa "î" normal tê xwendin.
Tîpên cûre yê wan stûr jî "î" hiltînin nav kevanekê xweda û hem tîpa bêdeng hem jî tîpa dengdêr stûr tê xwendin
mînak (sî) , (zî) , (dî) , (tî) , (hî) ji xwe penc libin.
mînak peyva (sî) yê da tîpa "(s)" jî û tîpa "(î)" jî stûr têne xwendin.
PaşXwendin Kite Kirin
ﺍُ û Elîf paş = û
بُ Bê paş = bû
تُ Tê paş =tû
ثُ (s)û Sê paş =(s)û
جُ Cîm paş = cû
حُ (hû) (Hê)paş=(hû)
خُ Xê paş = xû
دُ Dal paş = dû
ذُ (z)û Zal paş = (z)û
رُ Rê paş = rû
زُ Zê paş = zû
سُ Sîn paş = sû
شُ şû Şin paş = şû
صُ (sû) (Sa)d paş = (sû)
ضُ (dû) (Da)d paş = (dû)
طُ (tû) (T)ê paş = (tû)
ظُ (zû) (Z)ê paş = (zû)
عُ (û) (E)yn paş= (û)
غُ (g)û (G)eyn paş =(g)û
فُ Fê paş = fû
قُ Qaf paş = qû
كُ Kef paş = kû
لُ Lam paş = lû
مُ Mîm paş = mû
نُ Nûn paş = nû
هُ Hê paş = hû
وُ Waw paş = wû
يُ Yê paş = yû
Liva pa?, ku bê ser tîpê, tîp tîpa û hiltîne dawîya xwe.
Koma tîpên dengdêran da
elîf dibe "û" û eyn jî dibe"(û)".
Koma tîpên bêdengan da
Tîpên cûre wan ne taybet hemû dawîya xwe "û" hiltîne
mînak cû , tû , hû... .
Tîpên cûre yê wan nîv stûr jî "û" hiltînin dawîya xwe û ew jî dibin
mînak (s)û , (z)û , (g)û ji xwe sê libin û tenê tîpên bê deng stûr têne xwendin
mînak peyva (s)û yê da tîpa (s) stûr tê xwendin lê tîpa "û" normal tê xwendin.
Tîpên cûre yê wan stûr jî "û" hiltînin nav kevanekê xweda û hem tîpa bêdeng hem jî tîpa dengdêr stûr tê xwendin
mînak (sû) , (zû) , (dû) , (tû) , (hû) ji xwe penc libin
mînak peyva (sû) yê da tîpa "(s)" jî û tîpa "(û)" jî stûr têne xwendin.
HopXwendin Kite Kirin
ﺍْ i Elîf hop = i
بْ b Bê hop = b
تْ t Tê hop =t
ثْ (s) Sê hop =(s)
جْ c Cîm hop = c
حْ (h) (Hê)hop=(h)
خْ x Xê hop = x
دْ d Dal hop = d
ذْ (z) Zal hop = (z)
رْ r Rê hop = r
زْ z Zê hop = z
سْ s Sîn hop = s
شْ ş Şin hop = ş
صْ (s) (Sa)d hop = (s)
ضْ (d) (Da)d hop = (d)
طْ (t) (T)ê hop = (t)
ظْ (z) (Z)ê hop = (z)
عْ (i) (E)yn hop= (i)
غْ (g) (G)eyn hop =(g)
فْ f Fê hop = f
قْ q Qaf hop = q
كْ k Kef hop = k
لْ l Lam hop = l
مْ m Mîm hop = m
نْ n Nun hop = n
هْ h Hê hop = h
وْ w Waw hop = w
يْ y Yê hop = y
ji bo seknê ser disekinî jêra dibejî hop mînak
???? > rey tê xwendin rê ser yê hop dibe rey
???? > lam bin lam hop dibe lîl
jibo hemze yê çen tîpê cuda heye hemu jî wek i tê xwendin ?? ??

Liva hop ku bê ser tîpê tîp tenê tê xwendin.
Koma tîpên dengdêran da
Tîpê elîf dibe "i" û
eyn jî dibe"(i)".
Koma tîpên bêdengan da
Tîpên cûre yê wan ne taybet hemû
tîp tenê tê xwendin mînak c , t , h... .
Tîpên cûre yê wan nîv stûr da jî tîp tenê tê xwendin û ew jî dibin
mînak (s) , (z) , (g) ji xwe sê libin.
Tîpên cûre yê wan stûr jî tîp tenê tê xwendin
mînak (s) , (z) , (d) , (t) , (h) ji xwe penc libin.

Mînaka elîf ê
lam ser elîf hop dibe lei
(s)ê bin elîf hop dibe (s)îi
CotXwendin Mînak
ﺍّ i? ie,iî,iû,ia,iîy,iu,ien,iîn,iûn
بّ bb bbe,bbî,bbû,bba,bbîy,bbu,bben,bbîn,bbûn
تّ tt tte,ttî,ttû,tta,ttîy,ttu,tten,ttîn,ttûn
ثّ (ss) (ss)e,(ss)î,(ss)û,(ss)a,(ss)îy,(ss)u,(ss)en,(ss)în,(ss)ûn
جّ cc cce,ccî,ccû,cca,ccîy,ccu,ccen,ccîn,ccûn
حّ (hh) (hhe),(hhî),(hhû),(hha),(hhî)y,(hhu),(hhe)n,(hhî)n,(hhû)n
خّ xx xxe,xxî,xxû,xxa,xxîy,xxu,xxen,xxîn,xxûn
دّ dd dde,ddî,ddû,dda,ddîy,ddu,dden,ddîn,ddûn
ذّ (zz) (zz)e,(zz)î,(zz)û,(zz)a,(zz)îy,(zz)u,(zz)en,(zz)în,(zz)ûn
رّ rr rre,rrî,rrû,rra,rrîy,rru,rren,rrîn,rrûn
زّ zz zze,zzî,zzû,zza,zzîy,zzu,zzen,zzîn,zzûn
سّ ss sse,ssî,ssû,ssa,ssîy,ssu,ssen,ssîn,ssûn
شّ şş şşe,şşî,şşû,şşa,şşîy,şşu,şşen,şşîn,şşûn
صّ (ss) (sse),(ssî),(ssû),(ssa),(ssî)y,(ssu),(sse)n,(ssî)n,(ssû)n
ضّ (dd) (dde),(ddî),(ddû),(dda),(ddî)y,(ddu),(dde)n,(ddî)n,(ddû)n
طّ (tt) (tte),(ttî),(ttû),(tta),(ttî)y,(ttu),(tte)n,(ttî)n,(ttû)n
ظّ (zz) (zze),(zzî),(zzû),(zza),(zzî)y,(zzu),(zze)n,(zzî)n,(zzû)n
عّ (i?) (ie),(iî),(iû),(ia),(iî)y,(iu),(ien),(iîn),(iûn)
غّ (gg) (gg)e,(gg)î,(gg)û,(gg)a,(gg)îy,(gg)u,(gg)en,(gg)în,(gg)ûn
فّ ff ffe,ffî,ffû,ffa,ffîy,ffu,ffen,ffîn,ffûn
قّ qq qqe,qqî,qqû,qqa,qqîy,qqu,qqen,qqîn,qqûn
كّ kk kke,kkî,kkû,kka,kkîy,kku,kken,kkîn,kkûn
لّ ll lle,llî,llû,lla,llîy,llu,llen,llîn,llûn
مّ mm mme,mmî,mmû,mma,mmîy,mmu,mmen,mmîn,mmûn
نّ nn nne,nnî,nnû,nna,nnîy,nnu,nnen,nnîn,nnûn
هّ hh hhe,hhî,hhû,hha,hhîy,hhu,hhen,hhîn,hhûn
وّ ww wwe,wwî,wwû,wwa,wwîy,wwu,wwen,wwîn,wwûn
يّ yy yye,yyî,yyû,yya,yyîy,yyu,yyen,yyîn,yyûn
?? > ee
?? > bb
?? > tt
?? > (ss)
?? > cc
?? > (hh)
?? > xx
?? > dd
?? > (zz)
?? > r
?? > zz
?? > ss
?? > ??
?? > (ss)
??? > (dd)
?? > (tt)
?? > (zz)
?? > (îî)
?? > (gg)
?? > ff
?? > qq
?? > kk
?? > ll
?? > mm
?? > nn
?? > hh
?? > ww
?? > yy
SerdarXwendin Kite Kirin
ﺍَا a Elîf serdar = a
بَا ba Bê serdar = ba
تَا ta Tê serdar = ta
ثَا (s)aSê serdar = (s)a
جَا ca Cîm serdar = ca
حَا (ha)(Hê)serdar = (ha)
خَا xa Xê serdar = xa
دَا da Dal serdar = da
ذَا (z)aZal serdar = (z)a
رَا ra Rê serdar = ra
زَا za Zê serdar = za
سَا sa Sîn serdar = sa
شَا şa Şin serdar = şa
صَا (sa)(Sa)d serdar = (sa)
ضَا (da)(Da)d serdar = (da)
طَا (ta)(T)ê serdar = (ta)
ظَا (za)(Z)ê serdar = (za)
عَا (a) (E)yn serdar = (a)
غَا (g)a(G)eyn serdar =(g)a
فَا fa Fê serdar = fa
قَا qa Qaf serdar = qa
كَا ka Kef serdar = ka
لَا la Lam serdar = la
مَا ma Mîm serdar = ma
نَا na Nun serdar = na
هَا ha Hê serdar = ha
وَا wa Waw serdar = wa
يَا ya Yê serdar = ya
Liva serdar, ku bê ser tîpê, tîp tîpa "a" hiltîne dawîya xwe.
Koma tîpên dengdêran da
elîf dibe "a" û eyn jî dibe"(a)".
Koma tîpên bêdengan da
Tîpên cûre wan ne taybet hemû dawîya xwe "a" hiltîne
mînak ca , ta , ha... .
Tîpên cûre yê wan nîv stûr jî "a" hiltînin dawîya xwe û ew jî dibin
mînak (s)a , (z)a , (g)a ji xwe sê libin û tenê tîpên bê deng stûr têne xwendin
mînak peyva (s)a yê da tîpa "(s)" stûr tê xwendin lê tîpa "a" normal tê xwendin.
Tîpên cûre yê wan stûr jî "a" hiltînin nav kevanekê xweda û hem tîpa bêdeng hem jî tîpa dengdêr stûr tê xwendin
mînak (sa) , (za) , (da) , (ta) , (ha) ji xwe penc libin
mînak peyva (sa) yê da tîpa "(s)" jî û tîpa "(a)" jî stûr têne xwendin.

??? > a
??? > qa
???
???
???
??? >> a
????
??? >> za
???? >> za
?? >> za
???
???
BindarXwendin Kite Kirin
ﺍِي îy Elîf bindar = îy
بِي bîy Bê bindar = bîy
تِي tîy Tê bindar = tîy
ثِي (s)îySê bindar = (s)îy
جِي cîy Cîm bindar = cîy
حِي (hîy)(Hê)bindar = (hîy)
خِي xîy Xê bindar = xîy
دِي dîy Dal bindar = dîy
ذِي (z)îy Zal bindar = (z)îy
رِي rîy Rê bindar = rîy
زِي zîy Zê bindar = zîy
سِي sîy Sîn bindar = sîy
شِي şîy Şin bindar = şîy
صِي (sî)y(Sa)d bindar = (sî)y
ضِي (dî)y(Da)d bindar = (dî)y
طِي (tî)y(T)ê bindar = (tî)y
ظِي (zî)y(Z)ê bindar = (zî)y
عِي (î)y (E)yn bindar = (î)y
غِي (g)îy(G)eyn bindar = (g)îy
فِي fîy Fê bindar = fîy
قِي qîy Qaf bindar = qîy
كِي kîy Kef bindar = kîy
لِي lîy Lam bindar = lîy
مِي mîy Mîm bindar = mîy
نِي nîy Nun bindar = nîy
هِي hîy Hê bindar = hîy
وِي wîy Waw bindar = wîy
يِي yîy Yê bindar = yîy
Liva bindar, ku bê bin tîpê, tîp peyva îy hiltîne dawîya xwe.
Koma tîpên dengdêran da
elîf dibe "îy" û
eyn jî dibe"(î)y" û tîpa (î) stûr tîpa "y" normal tê xwendin.
Koma tîpên bêdengan da
Tîpên cûre wan ne taybet hemû dawîya xwe "îy" hiltîne
mînak cîy , tîy , hîy... .
Tîpên cûre yê wan nîv stûr jî "îy" hiltînin dawîya xwe û ew jî dibin
mînak (s)îy , (z)îy , (g)îy ji xwe sê libin û tenê tîpên bê deng a serî stûr têne xwendin
mînak peyva (s)îy yê da tîpa "(s)" stûr tê xwendin lê tîpên "î" û "y" normal tê xwendin.
Tîpên cûre yê wan stûr jî "î" hiltînin nav kevanekê xweda û "y" jî hiltînin pi?t kevanekê hem tîpa bêdeng a serî hem jî tîpa dengdêr stûr tê xwendin lê tîpa y normal têxwendin
mînak (sî)y , (zî)y , (dî)y , (tî)y , (hî)y ji xwe penc libin
mînak peyva (sî)y yê da tîpa "(s)" jî û tîpa "(î)" jî stûr têne xwendin lê tîpa"y" normal tê xwendin.
PaşdarXwendin Kite Kirin
ﺍُو u Elîf paşdar = u
بُو bu Bê paşdar = bu
تُو tu Tê paşdar = tu
ثُو (s)uSê paşdar =(s)u
جُو cu Cîm paşdar = cu
حُو (hu)(Hê)paşdar =(hu)
خُو xu Xê paşdar = xu
دُو du Dal paşdar = du
ذُو (z)u Zal paşdar =(z)u
رُو ru Rê paşdar = ru
زُو zu Zê paşdar = zu
سُو su Sîn paşdar = su
شُو şu Şin paşdar = şu
صُو (su)(Sa)d paşdar =(su)
ضُو (du)(Da)d paşdar =(du)
طُو (tu)(T)ê paşdar =(tu)
ظُو (zu)(Z)ê paşdar =(zu)
عُو (u) (E)yn paşdar =(u)
غُو (g)u(G)eyn paşdar =(g)u
فُو fu Fê paşdar = fu
قُو qu Qaf paşdar = qu
كُو ku Kef paşdar = ku
لُو lu Lam paşdar = lu
مُو mu Mîm paşdar = mu
نُو nu Nun paşdar = nu
هُو hu Hê paşdar = hu
وُو wu Waw paşdar = wu
يُو yu Yê paşdar = yu
Tîpa "u" navbera tîpa "û" û tîpa "i" da ye dengekî çan wekê dawîyêda jê behna w tê
Liva pa?dar, ku bê ser tîpê, tîp tîpa u hiltîne dawîya xwe.
Koma tîpên dengdêran da
elîf dibe "u" û eyn jî dibe"(u)".
Koma tîpên bêdengan da
Tîpên cûre wan ne taybet hemû dawîya xwe "u" hiltîne
mînak cu, tu , hu... .
Tîpên cûre yê wan nîv stûr jî "u" hiltînin dawîya xwe û ew jî dibin
mînak (s)u , (z)u , (g)u ji xwe sê libin û tenê tîpên bê deng stûr têne xwendin
mînak peyva (s)u yê da tîpa (s) stûr tê xwendin lê tîpa "u" normal tê xwendin.
Tîpên cûre yê wan stûr jî "u" hiltînin nav kevanekê xweda û hem tîpa bêdeng hem jî tîpa dengdêr stûr tê xwendin
mînak (su) , (zu) , (du) , (tu) , (hu) ji xwe penc libin yek ji wan jî (e)yne lê ew dengdêre, mînak peyva (su) yê da tîpa "(s)" jî û tîpa "(u)" jî stûr têne xwendin.
SerduXwendin Kite Kirin
ﺍًا en Elîf serdu = en
بًا ben Bê serdu = ben
تًا ten Tê serdu = ten
ثًا (s)enSê serdu =(s)en
جًا cen Cîm serdu = cen
حًا (he)n(Hê)serdu =(he)n
خًا xen Xê serdu = xen
دًا den Dal serdu = den
ذًا (z)en Zal serdu =(z)en
رًا ren Rê serdu = ren
زًا zen Zê serdu = zen
سًا sen Sîn serdu = sen
شًا şen Şin serdu = şen
صًا (se)n(Sa)d serdu =(se)n
ضًا (de)n(Da)d serdu =(de)n
طًا (te)n(T)ê serdu =(te)n
ظًا (ze)n(Z)ê serdu =(ze)n
عًا (e)n (E)yn serdu =(e)n
غًا (g)en(G)eyn serdu =(g)en
فًا fen Fê serdu = fen
قًا qen Qaf serdu = qen
كًا ken Kef serdu = ken
لًا len Lam serdu = len
مًا men Mîm serdu = men
نًا nen Nun serdu = nen
هًا hen Hê serdu = hen
وًا wen Waw serdu = wen
يًا yen Yê serdu = yen
Liva serdu, ku bê ser tîpê, tîp "en" hiltîne dawîya xwe.
Koma tîpên dengdêran da
elîf dibe "en" û
eyn jî dibe"(e)n" û tîpa (e) stûr tîpa "n" normal tê xwendin.
Koma tîpên bêdengan da
Tîpên cûre wan ne taybet hemû dawîya xwe "en" hiltîne
mînak cen , ten , hen... .
Tîpên cûre yê wan nîv stûr jî "en" hiltînin dawîya xwe û ew jî dibin
mînak (s)en , (z)en , (g)en ji xwe sê libin û tenê tîpên bê deng a serî stûr têne xwendin
mînak peyva (s)en da tîpa "(s)" stûr tê xwendin lê tîpên "en" normal tê xwendin.
Tîpên cûre yê wan stûr jî "e" hiltînin nav kevanekê xweda û "n" jî hiltînin pi?t kevanekê hem tîpa bêdeng a serî hem jî tîpa dengdêr stûr tê xwendin lê tîpa n normal têxwendin
mînak (se)n , (ze)n , (de)n , (te)n , (he)n ji xwe penc libin
mînak peyva (se)n yê da tîpa "(s)" jî û tîpa "(e)" jî stûr têne xwendin lê tîpa"n" normal tê xwendin.
???
??
BinduXwendin Kite Kirin
ﺍٍ în Elîf bindu = în
بٍ bîn Bê bindu = bîn
تٍ tîn Tê bindu = tîn
ثٍ (s)înSê bindu = (s)în
جٍ cîn Cîm bindu = cîn
حٍ (hî)n(Hê)bindu = (hî)n
خٍ xîn Xê bindu = xîn
دٍ dîn Dal bindu = dîn
ذٍ (z)în Zal bindu = (z)în
رٍ rîn Rê bindu = rîn
زٍ zîn Zê bindu = zîn
سٍ sîn Sîn bindu = sîn
شٍ şîn Şin bindu = şîn
صٍ (sî)n(Sa)d bindu = (sî)n
ضٍ (dî)n(Da)d bindu = (dî)n
طٍ (tî)n(T)ê bindu = (tî)n
ظٍ (zî)n(Z)ê bindu = (zî)n
عٍ (î)n (E)yn bindu = (î)n
غٍ (g)în(G)eyn bindu = (g)în
فٍ fîn Fê bindu = fîn
قٍ qîn Qaf bindu = qîn
كٍ kîn Kef bindu = kîn
لٍ lîn Lam bindu = lîn
مٍ mîn Mîm bindu = mîn
نٍ nîn Nun bindu = nîn
هٍ hîn Hê bindu = hîn
وٍ wîn Waw bindu = wîn
يٍ yîn Yê bindu = yîn
Liva bindu, ku bê bin tîpê, tîp "în" hiltîne dawîya xwe.
Koma tîpên dengdêr da
elîf dibe "în" û
eyn jî dibe"(î)n" û tîpa (î) stûr tîpa "n" normal tê xwendin.
Koma tîpên bêdengan da
Tîpên cûre wan ne taybet hemû dawîya xwe "în" hiltîne
mînak cîn , tîn , hîn... .
Tîpên cûre yê wan nîv stûr jî "în" hiltînin dawîya xwe û ew jî dibin
mînak (s)în , (z)în , (g)în ji xwe sê libin û tenê tîpên bê deng a serî stûr têne xwendin
mînak peyva (s)în da tîpa "(s)" stûr tê xwendin lê tîpên "în" normal tê xwendin.
Tîpên cûre yê wan stûr jî "î" hiltînin nav kevanekê xweda û "n" jî hiltînin pi?t kevanekê hem tîpa bêdeng a serî hem jî tîpa dengdêr stûr tê xwendin lê tîpa n normal têxwendin
mînak (sî)n , (zî)n , (dî)n , (tî)n , (hî)n ji xwe penc libin
mînak peyva (sî)n da tîpa "(s)" jî û tîpa "(î)" jî stûr têne xwendin lê tîpa"n" normal tê xwendin.
PaşduXwendin Kite Kirin
ﺍٌ ûn Elîf paşdû = ûn
بٌ bûn Bê paşdû = bûn
تٌ tûn Tê paşdû = tûn
ثٌ (s)ûnSê paşdû =(s)ûn
جٌ cûn Cîm paşdû = cûn
حٌ (hû)n(Hê)paşdû =(hû)n
خٌ xûn Xê paşdû = xûn
دٌ dûn Dal paşdû = dûn
ذٌ (z)ûn Zal paşdû =(z)ûn
رٌ rûn Rê paşdû = rûn
زٌ zûn Zê paşdû = zûn
سٌ sûn Sîn paşdû = sûn
شٌ şûn Şin paşdû = şûn
صٌ (sû)n(Sa)d paşdû =(sû)n
ضٌ (dû)n(Da)d paşdû =(dû)n
طٌ (tû)n(T)ê paşdû =(tû)n
ظٌ (zû)n(Z)ê paşdû =(zû)n
عٌ (û)n (E)yn paşdû =(û)n
غٌ (g)ûn(G)eyn paşdû =(g)ûn
فٌ fûn Fê paşdû = fûn
قٌ qûn Qaf paşdû = qûn
كٌ kûn Kef paşdû = kûn
لٌ lûn Lam paşdû = lûn
مٌ mûn Mîm paşdû = mûn
نٌ nûn Nûn paşdû = nûn
هٌ hûn Hê paşdû = hûn
وٌ wûn Waw paşdû = wûn
يٌ yûn Yê paşdû = yûn
Liva pa?du, ku bê ser tîpê, tîp "ûn" hiltîne dawîya xwe.
Koma tîpên dengdêr da
elîf dibe "ûn" û
eyn jî dibe"(û)n" û tîpa (û) stûr tîpa "n" normal tê xwendin.
Koma tîpên bêdengan da
Tîpên cûre wan ne taybet hemû dawîya xwe "ûn" hiltîne
mînak cûn , tûn , hûn... .
Tîpên cûre yê wan nîv stûr jî "ûn" hiltînin dawîya xwe û ew jî dibin
mînak (s)ûn , (z)ûn , (g)ûn ji xwe sê libin û tenê tîpên bê deng a serî stûr têne xwendin
mînak peyva (s)ûn da tîpa "(s)" stûr tê xwendin lê tîpên "ûn" normal tê xwendin.
Tîpên cûre yê wan stûr jî "û" hiltînin nav kevanekê xweda û "n" jî hiltînin pi?t kevanekê hem tîpa bêdeng a serî hem jî tîpa dengdêr stûr tê xwendin lê tîpa "n" normal têxwendin
mînak (sû)n , (zû)n , (dû)n , (tû)n , (hû)n ji xwe penc libin
mînak peyva (sû)n da tîpa "(s)" jî û tîpa "(û)" jî stûr têne xwendin lê tîpa"n" normal tê xwendin.
Awayên cot Kite kirin Mînak
cot ser hop + ser ie,bbe,tte,cce, ...
cot bin hop + bin iî,bbî,ttî,ccî, ...
cot paş hop + paş iu,bbû,ttû,ccû, ...
cot serdar hop + serdar ia,bba,tta,cca, ...
cot bindar hop + bindar iîy,bbîy,ttîy,ccîy, ...
cot paşdar hop + paşdar iû,bbu,ttu,ccu, ...
cot serdu hop + serdu ien,bben,tten,ccen, ...
cot bindu hop + bindu iîn,bbîn,ttîn,ccîn, ...
cot paşdu hop + paşdu iûn,bbûn,ttûn,ccûn, ...
Zefî kû em nikarin bixwînin ji ber kû erebî em nikarin ba? kite bikin ku em ba? kite bikin emê ba?tir bixwînin
mînak=
>bî/rû/u/sî/kum we/er/cû/le/kum î/le l/ke(i)/bey/nî
>be/nîy îs/ra/îy/le we/be/(e)(s)/na mîn/hû/mû
>tey/e/su
KITEKIRINA erebîyê jî cudaye kû me vî peyvê bi kurdî kitebikira te wuha buya
>te/ye/su/û le erebîyêda wûlo ye
>tey/e/su/û
kitekirina erebîyê jixwe ne wek latînîye jî
>> feb/e/su
ku tu vî peyvê bi latînî kar bînî nikarî wekê jor bidî xwendin tê latînî wuha be
>fe/be/su
lê erebîyê dikarî du avayê jî kar bînî mînak
>>feb/e/sû > fê ser bê hop dibe feb + elîf ser dibe e + sîn pa? dibe sû dibe feb/e/sû
>>fe/be/sû > fê ser dibe fe + bê ser dibe be + sîn pa? dibe sû dibe fe/be/sû
yanê latînîyêda nivisa vî yeke lê xwendin di kitekirinêda cûda dibe gelebe em livir bala xwe bidin

Sûreya Fatîhe yê:

1) bîs/mî l/la/hî r/re(h)/ma/nî r/re/(hî)y/mî
2) el/(he)m/dû lîl/la/hî reb/bî l/(a)/le/mîy/ne
3) er/re(h)/ma/nî r/re/(hî)y/mî
4) ma/lî/kî yew/mî d/dîy/nî
5) îy/ya/ke ne(i)/bû/dû we/îy/ya/ke nes/te/(î)y/nû
6) îh/dî/ne (s/sî)/ra/(te) l/mûs/te/qîy/me
7) (sî)/ra/(te) l/le/(z)îy/ne en/(e)m/te (e)/ley/hîm (g)ey/rî l/me(g)/(du)/bî (e)/ley/hîm we/le (d/da)l/lî/ne

Sûreya Nas ê

1) qûl e/(u)/(z)û bî/reb/bî n/na/sî
2) me/lî/kî n/na/sî
3) î/la/hî n/na/sî
4) mîn ?er/rî l/wes/wa/sî l/xen/na/sî
5) el/le/(z)îy yû/wes/wî/sû fîy (sû)/du/rî n/na/sî
6) mî/ne l/cîn/ne/tî wen/na/sî

Sûreya Feleq ê

1) qûl e/(u)/(z)û bî/reb/bî l/fe/le/qî
2) mîn ?er/rî ma xe/le/qe
3) we/mîn ?er/rî (g)a/sî/qin î/(z)a we/qe/be
4) we/mîn ?er/rî n/nef/fa/(s)a/tî fîy l/(û)/qe/dî
5) we/mîn ?er/rî (ha)/sî/dîn î/(z)a (he)/se/de

Heger peyvekî bi serdarê xelas bibe yanê tîpa dawîyêda "a" bibe û peyva pi?t wî hat da tîpa serî bi hop an cot be ew tîpa dawîya peyva serîda dibe "e" û bi tîpa serî ya peyva dûyem ra tê girêdan mînakê jêr da peyvên serî ku em tenê bixwînin tîpa dawî bi "a" tê xwendin lê ku kete nav hevokê ji ber ku peyva dûyem ra tê girêdan edî "e" tê te xwendin.

îhdîna (ssî)ra(te) >> îhdîne (ssî)ra(te)
wela (dda)llîne >> wele (dda)llîne
eyyuha lle(z)îyne >> eyyuhe lle(z)îyne
te(h)tîha lenharu >> te(h)tîhe lenharu
(e)leyhîma dxûlu >> (e)leyhîme dxûlu
ha(z)a l(g)ûrabî >> ha(z)e l(g)ûrabî
e(h)ya nnase >> e(h)ye nnase
îlla lle(z)îyne >> îlle lle(z)îyne
eyyûha rresulû >> eyyûhe rresulû
enzelna ttewrate >> enzelne ttewrate
bîha nnebîyune >> bîhe nnebîyune
bîma stû(h)fî(zû)u >> bîme stû(h)fî(zû)u
e(t)feeha llahû >> e(t)feehe llahû
ma ttexe(z)uhûm >> me ttexe(z)uhûm
înnema lxemrû >> înneme lxemrû
resulîna lbela(g)û >> resulîne lbela(g)û
ma tteqew >> me tteqew
(e)fa llahû >> (e)fe llahû
îlla lbela(g)û >> îlle lbela(g)û
ennehûma ste(he)qqa >> ennehûme ste(he)qqa
wema (i)tedeyna >> weme (i)tedeyna
weerselna ssemae >> weerselne ssemae
wece(e)lna lenhare >> wece(e)lne lenhare
ha(z)a lqûranû >> ha(z)e lqûranû
(he)yatûna ddûnya >> (he)yatûne ddûnya
wema l(he)yatû >> weme l(he)yatû
îlla lqewmû >> îlle lqewmû
hedana llahû >> hedane llahû
fe(sse)lna layatî >> fe(sse)lne layatî
înnema layatû >> înneme layatû
îlla (zz)enne >> îlle (zz)enne
ma (d)(tû)rîrtûm >> me (d)(tû)rîrtûm
rebbena stemte(e) >> rebbene stemte(e)
ecelena lle(z)îy >> ecelene lle(z)îy
(e)leyha ftîraen >> (e)leyhe ftîraen
emma ?temelet >> emme ?temelet
ma xtele(te) >> me xtele(te)
îlla (zz)enne >> îlle (zz)enne
(e)leyna lkîtabû >> (e)leyne lkîtabû
lehûma ??ey(ta)nû >> lehûme ??ey(ta)nû
(z)aqa ??ecerete >> (z)aqe ??ecerete
tîlkûma ??eceretî >> tîlkûme ??eceretî
ce(e)lna ??eya(tî)yne >> ce(e)lne ??eya(tî)yne
î(z)a ddareku >> î(z)e ddareku
wee(g)reqna lle(z)îyne >> wee(g)reqne lle(z)îyne
îlla mreetehû >> îlle mreetehû
neccana llahû >> neccane llahû
rebbena fte(h) >> rebbene fte(h)
abaena (dde)rraû >> abaene (dde)rraû
îlla lqewmû >> îlle lqewmû
îlla l(he)qqe >> îlle l(he)qqe
(e)nna rrîcze >> (e)nne rrîcze
enceyna lle(z)îyne >> enceyne lle(z)îyne
ha(z)a ledna >> ha(z)e ledna
neteqna lcebele >> neteqne lcebele

KomPeyv latiniPeyv ErebiCûreWekirina CûrêSer
Koma Dengên DengdêrElîfne taybetwek tîpa "e" tê xwendine
Eynعstûrji "e" yê stûrtir tê xwendin(e)
Koma Dengên SSînسne taybetwek tîpa "s" tê xwendinse
(S)eثnîv stûrji "s" yê nîv stûrtir tê xwendin(s)e
(Sa)dصstûrji "s" yê stûrtir tê xwendin(se)
Koma Dengên Zزne taybetwek tîpa "z" tê xwendinze
Zalذnîv stûrji "z" yê nîv stûrtir tê xwendin(z)e
(Zê)ظstûrji "z" yê stûrtir tê xwendin(ze)
Koma Dengên DDalدne taybetwek tîpa "d" tê xwendinde
(Da)dضstûrji "d" yê stûrtir tê xwendin(de)
Koma Dengên TTeتne taybetwek tîpa "t" tê xwendinte
(Tê)طstûrji "t" yê stûrtir tê xwendin(te)
Koma Dengên Hهne taybetwek tîpa "h" tê xwendinhe
(Hê)حstûrji "h" yê stûrtir tê xwendin(he)
Dengê (G)(G)eynغnîv stûrnavbera "g" û "x" da dengekî ji girikê tê(g)e
Koma Dengên Wekhevبne taybetwek tîpa "b" tê xwendinbe
Cîmجne taybetwek tîpa "c" tê xwendince
خne taybetwek tîpa "x" tê xwendinxe
رne taybetwek tîpa "r" tê xwendinre
Şinشne taybetwek tîpa "ş" tê xwendinşe
فne taybetwek tîpa "f" tê xwendinfe
Qafقne taybetwek tîpa "q" tê xwendinqe
Kefكne taybetwek tîpa "k" tê xwendinke
Lamلne taybetwek tîpa "l" tê xwendinle
Mîmمne taybetwek tîpa "m" tê xwendinme
Nunنne taybetwek tîpa "n" tê xwendinne
Wawوne taybetwek tîpa "w" tê xwendinwe
يne taybetwek tîpa "y" tê xwendinye
Awayê dengê we;
tîpên dengdêr;
tîpên bêdeng;
awayê xwendinê
re(hî)ymî > re(hî)ym
(a)lemîyne > (a)lemîyn
Pe?gotin ji bo pirtûka Quran a Bi Tipên Latînî
Di wî pirtûkê da henekî kemasî hene lewra ji zimanê erebî derbasî zimanê latînî henekî girane
emê çen kemasîyê ku me dîtîye û ku ne destême daye emê ji wera parvekin;
1.Kitekirin
Kitekirina zimanê erebî bêguman ji zimanê Kurdîya bi tîpên latînî hatiye nivisandin cûdaye lê ev cûdayî tenê nivisandinêda heye lê heger em nivisandinê kitebikin dikarin bi wî avayê jî bidin xwendin.Mînak;
peyva febesû heger em bi latînî kitebikin wuhaye
fe-be-sû
lê em erebîyêda gorî nivisandinê dikarin hem
fe-be-sû
bidin xwendin û hem jî
feb-e-sû
bidin xwendin yanê erebîyêda gorî nivisê cudahî dikeve nav xwendinê lê latînîyê da em peyvê kite nekin nikarin bi awaya feb/e/sû bidin xwendin ji bo ku em bikarin rast bixwînin yan emê henekî xwendinêda pispor bin yan jî emê pirtûka kitekirî bixwînin, nebe emê xeletî bikin car caran; ji bo vî yekê heger ku hûn xwendina Quran ê da ne pispor bin yan hûn pirtûka kitekirî bixwînin yan jî hewceye ku hûn gelekî haj ji xwendina xwe bibin.
Ji bo vî kemasîyê emê pirtûkekî kitekirî jî derînin.Bila ev jî ji me ra bibe peywirekî ku em hewceye bînin cî...
2.
LIVA (HEREKE,TEVGER)
11 heb liva hene
ser,bin,pa?
serdar,bindar,pa?dar
serdu,bindu,pa?du
hop,cot
TABLEYA GIRÊDANAN
BeşGirêdanMînaka elîfXwendina elîfMînaka bêXwendina bê
HopHopﺍْiبْb
CotHop+Livaﺍّi+?بّb+b?

TABLEYA LIVAN
BeşLivaMînaka elîfXwendina elîfMînaka bêXwendina bê
Beşa YekanSerﺍَeبَbe
Binﺍِîبِ
Paşﺍُûبُ
Beşa DaranSerdarﺍَاaبَاba
Bindarﺍِيîyبِيbîy
Paşdarﺍُوuبُوbu
Beşa DuyanSerduﺍًاenبًاben
Binduﺍٍînبٍbîn
Paşduﺍٌûnبٌbûn

TABLEYA LIVAN BI AWAYEKÎ DIN
BeşLivaMînaka elîfXwendina elîfMînaka bêXwendina bê
Beşa SerSerﺍَeبَbe
Serdarﺍَاaبَاba
Serduﺍًاenبًاben
Beşa BinBinﺍِîبِ
Bindarﺍِيîyبِيbîy
Binduﺍٍînبٍbîn
Beşa PaşPaşﺍُûبُ
Paşdarﺍُوuبُوbu
Paşduﺍٌûnبٌbûn

HEMÛ MAFÊN WÎ BELAŞE..

Peyaman Bîşîne

Elîfba yê bi Kurdî