Watedar.com

SÛREYÊN QURANÊ

Jimara Gorî Pirtukê Jimara Gorî Dahatinê Navê Sûreyê Erebî Navê Ferkerê Kurdî Jimara ayetan Cihê Dahatina Sûreyê
HEMÛ MAFÊN WÎ BELAŞE..

Peyaman Bîşîne

Elîfba yê bi Kurdî